• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Prišlin, 49231
  • Grad/Općina: Hum na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 52,11 HRK 208,55 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 283,46 HRK 314,79 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 208,09 HRK 234,67 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 134,41 HRK 445,39 HRK
Ukupno 678,07 HRK 1.203,40 HRK