• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Klanjec, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3,45 HRK 13,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 614,02 HRK 267,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 661,23 HRK 266,16 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 294,41 HRK 37,61 HRK
Ukupno 1.573,11 HRK 585,37 HRK