• Naziv: JOSIP BAČIĆ
  • Naselje: Bjelovar, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP BAČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 292,02 HRK 1.168,77 HRK
JOSIP BAČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.588,60 HRK 631,67 HRK
JOSIP BAČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.026,20 HRK 386,19 HRK
JOSIP BAČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 753,29 HRK 859,47 HRK
Ukupno 3.660,11 HRK 3.046,10 HRK