• Naziv: ANTUN KATIĆ
  • Naselje: Lipovac Hrastinski, 31403
  • Grad/Općina: Vuka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTUN KATIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 661,40 HRK 2.646,98 HRK
ANTUN KATIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.597,81 HRK 1.430,57 HRK
ANTUN KATIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.324,16 HRK 874,61 HRK
ANTUN KATIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.705,95 HRK 1.946,49 HRK
Ukupno 8.289,32 HRK 6.898,65 HRK