• Naziv: ĐORĐE PETROVIĆ
  • Naselje: Erdut, 31206
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐORĐE PETROVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 694,66 HRK 2.779,92 HRK
ĐORĐE PETROVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.778,60 HRK 1.502,42 HRK
ĐORĐE PETROVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.440,97 HRK 918,61 HRK
ĐORĐE PETROVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.791,64 HRK 2.044,26 HRK
Ukupno 8.705,87 HRK 7.245,21 HRK