• Naziv: JOSIP STAREK
  • Naselje: Orešac, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP STAREK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 703,14 HRK 2.813,86 HRK
JOSIP STAREK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.824,77 HRK 1.499,10 HRK
JOSIP STAREK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.657,25 HRK 623,64 HRK
JOSIP STAREK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.813,50 HRK 2.037,73 HRK
JOSIP STAREK Nacionalna potpora Duhan 2016 37.490,96 HRK 0,00 HRK
JOSIP STAREK Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 3.312,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 48.802,00 HRK 6.974,33 HRK