• Naziv: TIHOMIR ROGINA
  • Naselje: Đurđic, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIHOMIR ROGINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 319,39 HRK 1.278,16 HRK
TIHOMIR ROGINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.737,37 HRK 713,58 HRK
TIHOMIR ROGINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.212,65 HRK 442,87 HRK
TIHOMIR ROGINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 823,77 HRK 972,46 HRK
Ukupno 4.093,18 HRK 3.407,07 HRK