• Naziv: VLADE BIĆANIĆ
  • Naselje: Lipice, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VLADE BIĆANIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 147,62 HRK 590,77 HRK
VLADE BIĆANIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 598,78 HRK 3.393,31 HRK
VLADE BIĆANIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
VLADE BIĆANIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 803,05 HRK 330,47 HRK
VLADE BIĆANIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 529,99 HRK 199,47 HRK
VLADE BIĆANIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 380,77 HRK 450,61 HRK
Ukupno 3.216,86 HRK 5.817,91 HRK