• Naziv: IVAN KOŠUTIĆ
  • Naselje: Sveti Petar Orehovec, 48267
  • Grad/Općina: Sveti Petar Orehovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN KOŠUTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 795,79 HRK 3.184,70 HRK
IVAN KOŠUTIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.161,67 HRK 4.692,96 HRK
IVAN KOŠUTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.328,70 HRK 1.836,68 HRK
IVAN KOŠUTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.923,72 HRK 1.100,30 HRK
IVAN KOŠUTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.052,55 HRK 2.508,93 HRK
IVAN KOŠUTIĆ Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 5.300,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 19.562,43 HRK 13.323,57 HRK