• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Višnjica, 44324
  • Grad/Općina: Jasenovac
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 425,00 HRK 425,00 HRK
Ukupno 425,00 HRK 425,00 HRK