• Naziv: PAVAO MIHALEC
  • Naselje: Đelekovec, 48316
  • Grad/Općina: Đelekovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVAO MIHALEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 493,03 HRK 1.973,03 HRK
PAVAO MIHALEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.056,91 HRK
PAVAO MIHALEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 621,05 HRK
PAVAO MIHALEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.389,96 HRK
Ukupno 493,03 HRK 5.040,95 HRK