• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornja Jelenska, 44317
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 650,00 HRK 650,00 HRK
Ukupno 650,00 HRK 650,00 HRK