• Naziv: IVICA RUŽAK
  • Naselje: Krapina, 49000
  • Grad/Općina: Krapina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVICA RUŽAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 152,13 HRK 608,66 HRK
IVICA RUŽAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 320,27 HRK 1.814,76 HRK
IVICA RUŽAK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
IVICA RUŽAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 827,29 HRK 328,95 HRK
IVICA RUŽAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 534,43 HRK 201,14 HRK
IVICA RUŽAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 392,32 HRK 447,64 HRK
Ukupno 2.604,77 HRK 3.827,79 HRK