• Naziv: TOMISLAV MARKOVIĆ
  • Naselje: Poljana, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMISLAV MARKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 798,24 HRK 3.194,64 HRK
TOMISLAV MARKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.268,43 HRK 2.558,00 HRK
TOMISLAV MARKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.342,53 HRK 1.764,68 HRK
TOMISLAV MARKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
TOMISLAV MARKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.058,89 HRK 2.403,85 HRK
TOMISLAV MARKOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.540,80 HRK 11.611,31 HRK