• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lijevo Trebarjevo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 164,36 HRK 657,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 893,87 HRK 367,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 568,14 HRK 213,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 423,81 HRK 501,00 HRK
Ukupno 2.050,18 HRK 1.739,93 HRK