• Naziv: TOMISLAV KOKOT
  • Naselje: Donja Reka, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMISLAV KOKOT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 250,48 HRK 1.002,38 HRK
TOMISLAV KOKOT EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 958,85 HRK 1.081,31 HRK
TOMISLAV KOKOT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 587,57 HRK
TOMISLAV KOKOT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.231,41 HRK 1.216,06 HRK
TOMISLAV KOKOT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 779,51 HRK
Ukupno 4.440,74 HRK 4.666,83 HRK