• Naziv: MARIO ŽUPANIĆ
  • Naselje: Vrbovo Posavsko, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIO ŽUPANIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 434,17 HRK 1.737,55 HRK
MARIO ŽUPANIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.549,17 HRK 1.029,65 HRK
MARIO ŽUPANIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.977,25 HRK 702,79 HRK
MARIO ŽUPANIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.101,35 HRK 1.275,96 HRK
MARIO ŽUPANIĆ Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 7.870,50 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.932,44 HRK 4.745,95 HRK