• Naziv: STEFAN MALETIĆ
  • Naselje: Bobota, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STEFAN MALETIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.302,39 HRK 5.212,10 HRK
STEFAN MALETIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.084,39 HRK 2.816,80 HRK
STEFAN MALETIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 1.690,14 HRK
STEFAN MALETIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.359,22 HRK 3.832,88 HRK
STEFAN MALETIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 210,45 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.447,59 HRK 13.551,92 HRK