• Naziv: LOVRO ADŽIĆ
  • Naselje: Mihaljevci, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOVRO ADŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 384,06 HRK 1.537,08 HRK
LOVRO ADŽIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.089,32 HRK 793,36 HRK
LOVRO ADŽIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 635,49 HRK 239,12 HRK
LOVRO ADŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 990,65 HRK 1.076,14 HRK
LOVRO ADŽIĆ Nacionalna potpora Duhan 2016 12.299,41 HRK 0,00 HRK
LOVRO ADŽIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 632,47 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.031,40 HRK 3.645,70 HRK