• Naziv: ROBERT FEHERVARI
  • Naselje: Kaptol, 34334
  • Grad/Općina: Kaptol
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROBERT FEHERVARI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 426,26 HRK 1.705,79 HRK
ROBERT FEHERVARI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.318,58 HRK 921,93 HRK
ROBERT FEHERVARI EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 500,00 HRK 500,00 HRK
ROBERT FEHERVARI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.497,79 HRK 563,64 HRK
ROBERT FEHERVARI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.099,43 HRK 1.254,42 HRK
Ukupno 5.842,06 HRK 4.945,78 HRK