• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Delovi, 48325
  • Grad/Općina: Novigrad Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 163,97 HRK 656,36 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 892,11 HRK 368,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 821,86 HRK 309,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 422,97 HRK 502,16 HRK
Ukupno 2.300,91 HRK 1.836,11 HRK