• Naziv: DALIBOR PUCOVIĆ
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DALIBOR PUCOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 482,44 HRK 1.930,92 HRK
DALIBOR PUCOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.015,91 HRK 5.756,86 HRK
DALIBOR PUCOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.624,51 HRK 1.043,55 HRK
DALIBOR PUCOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.695,40 HRK 638,00 HRK
DALIBOR PUCOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.244,45 HRK 1.419,94 HRK
Ukupno 7.062,71 HRK 10.789,27 HRK