• Naziv: VALENTINA GJURAŠIĆ
  • Naselje: Stružec Posavski, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VALENTINA GJURAŠIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 415,18 HRK 1.661,59 HRK
VALENTINA GJURAŠIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 274,67 HRK 309,76 HRK
VALENTINA GJURAŠIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.325,76 HRK 955,39 HRK
VALENTINA GJURAŠIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.730,62 HRK 1.027,59 HRK
VALENTINA GJURAŠIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 103,66 HRK 116,88 HRK
VALENTINA GJURAŠIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 3.520,42 HRK
Ukupno 5.849,89 HRK 7.591,63 HRK