• Naziv: KAROLINA LUKIĆ
  • Naselje: Jagodnjak, 31324
  • Grad/Općina: Jagodnjak
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAROLINA LUKIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 226,89 HRK 907,94 HRK
KAROLINA LUKIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.234,05 HRK 490,71 HRK
KAROLINA LUKIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 797,17 HRK 299,98 HRK
KAROLINA LUKIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 585,19 HRK 667,63 HRK
Ukupno 2.843,30 HRK 2.366,26 HRK