• Naziv: MATIJA POSAVAC
  • Naselje: Baranjsko Petrovo Selo, 31322
  • Grad/Općina: Petlovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJA POSAVAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 584,73 HRK 2.340,06 HRK
MATIJA POSAVAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.180,65 HRK 1.264,69 HRK
MATIJA POSAVAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.054,69 HRK 773,20 HRK
MATIJA POSAVAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.508,18 HRK 1.720,85 HRK
Ukupno 7.328,25 HRK 6.098,80 HRK