• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sveti Juraj u Trnju, 40323
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 0,19 HRK 1,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 48,77 HRK 19,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 262,74 HRK 98,91 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 23,16 HRK 2,67 HRK
Ukupno 334,86 HRK 121,99 HRK