• Naziv: DAVOR BRNJAKOVIĆ
  • Naselje: Babinac, 43273
  • Grad/Općina: Velika Pisanica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 19,28 HRK 77,10 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.235,05 HRK 555,20 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.886,39 HRK 1.545,23 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.510,53 HRK 944,81 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 735,20 HRK 735,20 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.842,78 HRK 212,13 HRK
DAVOR BRNJAKOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.810,80 HRK 4.069,67 HRK