• Naziv: IVAN KASAPOVIĆ
  • Naselje: Ivanovci, 31227
  • Grad/Općina: Valpovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN KASAPOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 502,86 HRK 2.012,49 HRK
IVAN KASAPOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.735,43 HRK 1.125,70 HRK
IVAN KASAPOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.807,69 HRK 680,31 HRK
IVAN KASAPOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.297,04 HRK 1.534,87 HRK
Ukupno 6.343,02 HRK 5.353,37 HRK