• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ferdinandovac, 48356
  • Grad/Općina: Ferdinandovac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,72 HRK 18,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 882,33 HRK 25,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 628,76 HRK 32,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 418,38 HRK 51,01 HRK
Ukupno 1.934,19 HRK 127,53 HRK