• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sisak, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 1.178,36 HRK 1.178,36 HRK
Ukupno 1.178,36 HRK 1.178,36 HRK