• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gojanec, 42205
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,01 HRK 16,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 754,36 HRK 21,72 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 498,50 HRK 25,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 357,69 HRK 43,57 HRK
Ukupno 1.614,56 HRK 106,96 HRK