• Naziv: KRISTINA STOJANOVIĆ
  • Naselje: Karalić, 22324
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRISTINA STOJANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 6,72 HRK 26,81 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 523,41 HRK 2.966,08 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.405,01 HRK 138,18 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.352,24 HRK 35,86 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 873,54 HRK 44,90 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 641,14 HRK 73,83 HRK
KRISTINA STOJANOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.447,45 HRK 3.285,66 HRK