• Naziv: DRAGANA SENTIVANAC
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGANA SENTIVANAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 22,73 HRK 91,04 HRK
DRAGANA SENTIVANAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.591,97 HRK 121,84 HRK
DRAGANA SENTIVANAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.966,37 HRK 152,26 HRK
DRAGANA SENTIVANAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.177,38 HRK 250,57 HRK
Ukupno 9.758,45 HRK 615,71 HRK