• Naziv: NIKOLA KOSTELAC
  • Naselje: Korenica, 53230
  • Grad/Općina: Plitvička Jezera
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA KOSTELAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 227,57 HRK 910,80 HRK
NIKOLA KOSTELAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.201,69 HRK 472,15 HRK
NIKOLA KOSTELAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 768,27 HRK 267,13 HRK
NIKOLA KOSTELAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 576,18 HRK 618,94 HRK
Ukupno 2.773,71 HRK 2.269,02 HRK