• Naziv: MATIJA ŠOTIČEK
  • Naselje: Vrhovac, 47280
  • Grad/Općina: Ozalj
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJA ŠOTIČEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 43,17 HRK 172,72 HRK
MATIJA ŠOTIČEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.130,75 HRK 17.740,79 HRK
MATIJA ŠOTIČEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.543,81 HRK 564,79 HRK
MATIJA ŠOTIČEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.097,44 HRK 233,37 HRK
MATIJA ŠOTIČEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 230,53 HRK
MATIJA ŠOTIČEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.839,53 HRK 467,79 HRK
MATIJA ŠOTIČEK Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.791,23 HRK 19.409,99 HRK