• Naziv: IVICA ČUKELJ
  • Naselje: Stara Subocka, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVICA ČUKELJ EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 3.367,19 HRK 3.367,19 HRK
Ukupno 3.367,19 HRK 3.367,19 HRK