• Naziv: JOSIP SAKAČ
  • Naselje: Kapela Kalnička, 42222
  • Grad/Općina: Ljubešćica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP SAKAČ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5,31 HRK 21,19 HRK
JOSIP SAKAČ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 414,43 HRK 2.348,51 HRK
JOSIP SAKAČ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.070,69 HRK 28,41 HRK
JOSIP SAKAČ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 691,67 HRK 35,56 HRK
JOSIP SAKAČ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 507,67 HRK 58,40 HRK
Ukupno 2.689,77 HRK 2.492,07 HRK