• Naziv: IVAN JERONIM KALAJŽIĆ
  • Naselje: Čepin, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN JERONIM KALAJŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 75,23 HRK 301,00 HRK
IVAN JERONIM KALAJŽIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 5.111,26 HRK
IVAN JERONIM KALAJŽIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 230,53 HRK
IVAN JERONIM KALAJŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.691,15 HRK 815,28 HRK
Ukupno 11.257,52 HRK 6.458,07 HRK