• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sveti Ivan Žabno, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5,09 HRK 20,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 963,67 HRK 27,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 909,47 HRK 46,71 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 456,91 HRK 55,66 HRK
Ukupno 2.335,14 HRK 150,77 HRK