• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vinkovci, 32100
  • Grad/Općina: Vinkovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 108,52 HRK 434,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 572,92 HRK 225,07 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 366,31 HRK 127,36 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 274,73 HRK 295,08 HRK
Ukupno 1.322,48 HRK 1.081,78 HRK