• Naziv: IVAN MALIZANI
  • Naselje: Cabuna, 33412
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN MALIZANI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 7,25 HRK 29,23 HRK
IVAN MALIZANI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 80,71 HRK 39,35 HRK
IVAN MALIZANI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 46,30 HRK 36,47 HRK
IVAN MALIZANI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 31,26 HRK 79,47 HRK
IVAN MALIZANI Nacionalna potpora Duhan 2016 4.912,34 HRK 0,00 HRK
IVAN MALIZANI Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 382,37 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.460,23 HRK 184,52 HRK