• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 6,16 HRK 24,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 68,63 HRK 32,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 52,17 HRK 41,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 26,36 HRK 67,53 HRK
Ukupno 153,32 HRK 165,94 HRK