• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Koprivnica, 48000
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 7,20 HRK 28,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.345,66 HRK 38,82 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.091,33 HRK 56,05 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 638,09 HRK 77,67 HRK
Ukupno 3.082,28 HRK 201,20 HRK