• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornja Bebrina, 35208
  • Grad/Općina: Klakar
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 13,37 HRK 53,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 149,52 HRK 71,51 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 113,53 HRK 89,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 57,33 HRK 147,01 HRK
Ukupno 333,75 HRK 361,33 HRK