• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Proložac, 21264
  • Grad/Općina: Proložac
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2,00 HRK 8,01 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 156,06 HRK 884,48 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 22,41 HRK 10,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 17,02 HRK 13,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 8,69 HRK 21,98 HRK
Ukupno 206,18 HRK 938,57 HRK