• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Goričan, 40324
  • Grad/Općina: Goričan
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5,36 HRK 21,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 58,46 HRK 28,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 56,97 HRK 44,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 22,62 HRK 58,32 HRK
Ukupno 143,41 HRK 153,72 HRK