• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Rovinj, 52210
  • Grad/Općina: Rovinj
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 3.796,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.796,38 HRK 0,00 HRK