• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Krnica, 52208
  • Grad/Općina: Marčana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 4.468,02 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.468,02 HRK 0,00 HRK