• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Nuštar, 32221
  • Grad/Općina: Nuštar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5,48 HRK 22,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.579,25 HRK 943,65 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 61,97 HRK 14,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 46,94 HRK 27,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 23,77 HRK 60,90 HRK
Ukupno 2.717,41 HRK 1.068,57 HRK