• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 270,38 HRK 270,38 HRK
Ukupno 270,38 HRK 270,38 HRK